Watcher Vlinder Alarm

Persoonsalarm helpt bij langer thuis wonen

Persoonsalarm

De afgelopen jaren voert de Rijksoverheid een actief beleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het zorgbeleid legt de nadruk op wat mensen en hun omgeving zelf kunnen en willen. Het is bijvoorbeeld moeilijker om een plek in een verzorgingstehuis te krijgen. Maar niet altijd is het mogelijk om zonder hulp zelfstandig te blijven wonen. Een persoonsalarm biedt dan uitkomst.

Langer thuis wonen

Naast dat de overheid wil dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, is dit vaak ook een wens van ouderen zelf. In de praktijk blijkt het vaak lastig om de vertrouwde omgeving achter te laten. Vanuit de overheid zijn er mogelijkheden om hulp te ontvangen. Bijvoorbeeld van de gemeente, de thuiszorg of wijkverpleegkundigen. Maar vaak wordt er ook een beroep gedaan op mantelzorgers, bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. Echter, de extra hulp biedt vaak geen uitkomst bij dementie of alzheimer.

Persoonsalarm voor extra veiligheid

Begin dit jaar is de Hogeschool van Amsterdam begonnen met een onderzoek naar hoe dementerende ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Voor deze doelgroep is een persoonsalarm de juiste oplossing. Een persoonsalarm is vaak een klein apparaatje met een alarmknop. Wanneer deze knop wordt ingedrukt worden een aantal ingestelde contactpersonen direct op de hoogte gebracht. Mocht er iets gebeuren, bijvoorbeeld een valpartij, dan kunt u direct actie ondernemen.

GPS persoonsalarm

Natuurlijk zijn ouderen een kwetsbare doelgroep. Zeker bij dementie of Alzheimer is de kans op verdwalen aanwezig. Mensen weten bijvoorbeeld niet meer hoe ze thuis moeten komen. dan is het wel zo fijn als u uw vader of moeder kunt volgen. Dit is wat een GPS persoonsalarm doet. Deze alarmen beschikken namelijk over een ingebouwde GPS-functie zodat u de locatie van het apparaat altijd kunt achterhalen.

Langer thuis wonen met een persoonsalarm

Een persoonsalarm maakt het voor ouderen mogelijk om langer thuis te wonen op een veilige manier. Wanneer ouderen iets overkomt bent u direct op de hoogte. Hierdoor hoeft uw vader of moeder niet zijn vertrouwde locatie te verlaten, is de kans op ernstige ongelukken kleiner en worden altijd direct de juiste personen gealarmeerd bij ongevallen. Wanneer geen enkele contactpersoon op het alarm reageert, wordt de melding vanzelf doorgezet naar de alarmcentrale. Waarna de hulpdiensten alsnog in actie kunnen komen.

De mogelijkheden van een persoonsalarm

Elke situatie is anders en hetzelfde geldt voor verschillende persoonsalarmen. Voordat u een keuze maakt is het dus verstandig om u te laten adviseren. Laat u vrijblijvend informeren door onze productspecialisten door te bellen met 030 303 6705.